Łódź, 7 października 2022 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Szanowni Klienci,
Szanowni Państwo,
Przekazuję na Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny MONNARI TRADE S.A. za 2021 rok wraz ze
Sprawozdaniem Audytora Spółki.
Ubiegły rok był dla Grupy Kapitałowej okresem niełatwym, wymagającym wielu zmian i trudnych decyzji. Na tą
sytuację złożyła się pandemia COVID-19, która zdeterminowała wszystkie aspekty działania Grupy Kapitałowej,
począwszy od braku możliwości generowania przychodów w czasie zamknięć gospodarki, poprzez drastyczny
spadek odwiedzin centrów handlowych.
Kolejnym negatywnym wydarzeniem był atak hackerski na systemy teleinformatyczne Grupy Kapitałowej w sierpniu
2021 r. Zaatakowane zostały serwery i komputery włączone w sieć domenową MONNARI TRADE S.A. Spółka
korzystała z pomocy firm profesjonalnie zajmujących się incydentami bezpieczeństwa. Działania były
ukierunkowane na odzyskanie zaszyfrowanych danych. Zaistniała też konieczność budowy nowego środowiska
sieci teleinformatycznej oraz Data Center zmierzających do zwiększenia ochrony na cyberataki. Niestety, część
danych finansowo-księgowych została utracona, stąd wydłużony był okres przewidziany na badanie odtwarzanych
ksiąg rachunkowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
Wyniki Grupy Kapitałowej w drugim roku pandemii były lepsze niż w 2020 r. Przychody zamknęły się kwotą 231,6
mln zł, co oznacza wzrost o 10,6 % r/r. Dostosowanie się do panującej sytuacji poprzez renegocjacje umów,
ograniczenie kosztów, poszerzenie oferty asortymentowej, przyniosło efekty na poziomie zysku operacyjnego i
wyniku netto.
Ważnym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej była transakcja sprzedaży części nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 293/305, której finalizacja miała miejsce w czerwcu b.r.
Rok 2022 nadal jest bardzo trudnym czasem z uwagi na toczącą się wojnę przy granicy Polski i jej degradujący
wpływ na krajową gospodarkę. Grupa Kapitałowa musi się odnajdywać w szybko zmieniającym się otoczeniu.
Wśród priorytetowych zadań jest budowanie popytu na odzież i galanterię oferowaną przez markę MONNARI oraz
Femestage. Istotnym elementem strategii jest zwiększanie sprzedaży internetowej, budowa sieci franczyzowej oraz
szukanie nowych kanałów sprzedażowych.
Naszym celem jest utrzymanie rentowności, znaczącej pozycji na rynku odzieżowym oraz budowa wartości
MONNARI TRADE S.A. dla Akcjonariuszy.
Z poważaniem,
/-/ Mirosław Misztal
Prezes Zarządu