ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 24.05.2019