Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe202220212020201920182017
Zobowiązania długoterminowe20 86720 70650 694286572 8111 218
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 0563 0563 056
Zobowiązania krótkoterminowe67 579106 05570 18756 12444 02137 379
Liczba akcji/ udziałów (szt.)30 563 08930 563 089 30 563 089 30 563 08930 563 08930 563 089
Zysk (strata) brutto67 17519 584(30 796) 14 201 36 61026 964
Wyniki na działalności operacyjnej (EBIT)28 13417 625(28 129)13 25220 82421 177
Zysk (strata) netto57 44318 480(30 439)11 761 17 36521 728
Wyniki brutto na sprzedaży164 708126 693113 183161 105 144 382137 010
Kapitał własny (aktywa netto)266 521209 354 188 881 222 926216 068203 278
Aktywa razem354 967336 115309 762307 707262 89924 1876
Przychody ze sprzedaży287 730231 600209 408282 201246 274247 441