Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Na dzień 27.03.2024 r.

AkcjonariuszLiczba akcji
[w szt.]
Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%]Liczba głosówUdział w głosach na WZ Emitenta [%]
Mirosław Misztal10 954 46835,8412 154 46834,59
Fair Sp. z o.o.2 533 0008,295 066 00014,42
MONNARI TRADE S.A.4 893 59516,004 893 59513,93

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.