ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2009 R.