RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ 2009 R.