KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KW 2008