JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU