JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE „MONNARI TRADE” S.A. SPORZĄDZONE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU