EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

https://monnaritrade.com/wp-content/uploads/2023/11/Dobre-praktyki-2016-MONNARI-TRADE-S.A.pdf