RB 8\2022 INFORMACJA DOTYCZĄCA NIESKORZYSTANIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO MU PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI.