RB 70\2020 ZMIANA TERMINU RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2020