RB 7\2023 PODPISANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ LISTU INTENCYJNEGO DOT. ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI