RB 7/2015 WSTRZYMANIE NEGOCJACJI Z KAN SP. Z O.O.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.