RB 6/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH