RB 6/2014 ZNACZĄCA UMOWA – POŻYCZKA DLA FAKTORY SP. Z O.O.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe