RB 57\2023 Zakończenie negocjacji z Redan SA i Sonasino Sp. z.o.o.