RB 5/2014 ZNACZĄCA UMOWA – POŻYCZKA DLA SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe