RB 42/2014 ZNACZĄCA UMOWA -LINIA KREDYTOWA

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe