RB 41/2014 ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY DOT. KREDYTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe