RB 38/2017 PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW ZA MAJ