RB 35/2015 ZNACZĄCA UMOWA POMIĘDZY SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe