RB 34/2015 ZNACZĄCA UMOWA – OBJĘCIE AKCJI W SPÓŁCE ZALEŻNEJ – FERMIUM SP. Z O.O. S.K.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe