RB 34/2014 REJESTRACJA SPÓŁKI ZALEŻNEJ MODERN WORK SP. Z O.O.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.