RB 33/2014 ZAWIADOMIENIE O SPADKU PONIŻEJ PROGU 10 % UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie