RB 32/2014 ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 25 % UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie