RB 29\2022 INFORMACJE UDZIELONE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI