RB 29/2014 REJESTRACJA SPÓŁEK ZALEŻNYCH -MODERN LOOK SP. Z O.O., MODERN TREND SP. Z O.O.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.