RB 28/2015 WSTĘPNA INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 R.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne