RB 27/2017 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ W DNIU 25 MAJA 2017 R.