RB 24/2015 POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe