RB 21/2014 WSTĘPNA INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA II KWARTAŁ 2014 R.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje wstępną informację o przychodach ze sprzedaży towarów Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za II kwartał 2014 r. wraz z okresem porównywalnym.

Przychody ze sprzedaży towarów w II kw. 2014 r. wyniosły 40,9 mln zł (31,6 mln w II kw. 2013 r.), co oznacza wzrost o 29,4%. Narastająco za I połowę 2014 r. przychody wyniosły 75,2 mln zł (61,6 mln zł za I połowę 2013 r.), co oznacza wzrost o 22,1%.