RB 17/2015 SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH MODERN MODEL SP. Z O.O. ORAZ MODERN STYLES SP. Z O.O.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.