RB 17/2014 AKCJONARIUSZE POWYŻEJ 5%

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.