RB 12/2015 DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO 1 300 000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA MONNARI TRADE S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe