RB 10/2015 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU ORAZ REJESTRACJA ZMIANY STRUKTURY KAPITAŁU.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.