RB 1/2016 DANE O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW ZA IV KW 2015