RB 1/15 WSTĘPNA INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 R.