RB 10/2014 SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ – MATTONI AG W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.