RB 39\2015 INFORMACJA O WSTĘPNYCH SZACUNKOWYCH WYNIKACH ZA III Q’15