Polityka prywatności

Dane osobowe

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (90-453), ul. Radwańska 6, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000184276, NIP 725-17-84-741.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Kawczyńskim pod adresem e-mail: iod@monnari.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone problemy,
  • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  • wykonującym usługi na rzecz Administratora prawnicze, księgowe, kurierskie, operatorówpłatności;
  • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celuobsługi witryny www.monnaritrade.com;
  • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncieobowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.