Informacje o niezależności członków Rady Nadzorczej

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ grudzień 2023

FunkcjaSpełnienie kryterium niezależności
Jacek PierzyńskiPrzewodniczący Rady NadzorczejNiespełniający kryterium niezależności
Zbigniew WojnickiWiceprzewodniczący Rady NadzorczejNiespełniający kryterium niezależności
Dorota Bedyniak-WalaszczykCzłonkini Rady NadzorczejSpełniająca kryterium niezależności 
Jerzy KotwasCzłonek Rady NadzorczejSpełniający kryterium niezależności
Adam MajkaCzłonek Rady NadzorczejNiespełniający kryterium niezależności
Ryszard ZatorskiCzłonek Rady NadzorczejNiespełniający kryterium niezależności

Kryteria niezależności o których mowa powyżej są określone w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.