Kariera

Otwarta rekrutacja

Lubisz wyzwania? Jesteś kreatywny, a praca jest Twoją pasją? Szukasz pracy w zespole, w którym będziesz ważnym partnerem? Zapraszamy do nas, wyślij swoją aplikację.

Administratorem Pani/Pana jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (90-453), przy ul. Radwańskiej 6, NIP: 725-17-84-741, REGON: 0000184276; Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@monnari.com.pl; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych; odbiorcami danych osobowych są: podmioty z Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA; podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa; dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat; ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Praktyki i staże

MONNARI to rozpoznawalna na rynku marka odzieży dla kobiet, będąca synonimem najwyższej jakości, elegancji i stylu. Celem Spółki jest tworzenie własnej kolekcji modnej odzieży damskiej, a także jej sprzedaż poprzez sieć sklepów firmowych i e-sklep. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam studentów kierunków włókienniczych, wzornictwa i projektowania, ekonomicznych, informatycznych do odbycia praktyk i staży studenckich oraz absolwenckich w Spółkach Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. Mile widziani studenci zaoczni. Aplikacje z dopiskiem praktyki i staże należy kierować na adres e-mail: rekrutacja@monnari.com.pl

Administratorem Pani/Pana jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (90-453), przy ul. Radwańskiej 6, NIP: 725-17-84-741, REGON: 0000184276; Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@monnari.com.pl; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych; odbiorcami danych osobowych są: podmioty z Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA; podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa; dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat; ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Prace doraźne

Prace doraźne dedykujemy głównie młodzieży uczącej się - szczególnie zaocznie, bądź w okresach przerw w nauce tj. wakacyjnych, ferii zimowych. Proponowany rodzaj prac to czynności pomocnicze m.in. przy pakowaniu i metkowaniu towaru. Miejsce pracy to magazyn MONNARI TRADE S.A. w Łodzi oraz prace pomocnicze – okresowo przy wykładaniu towaru w niektórych salonach MONNARI na terenie całej Polski w okresach wzmożonej pracy związanej m.in. z otwarciami nowych salonów lub sezonową zmianą kolekcji.

Administratorem Pani/Pana jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (90-453), przy ul. Radwańskiej 6, NIP: 725-17-84-741, REGON: 0000184276; Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@monnari.com.pl; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych; odbiorcami danych osobowych są: podmioty z Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA; podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa; dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat; ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.