O firmie

Dokumenty Spółki

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA ROK PODATKOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 R.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA “MONNARI TRADE” S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ “MONNARI TRADE” S.A.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU “MONNARI TRADE” S.A.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA ROK PODATKOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 R.

MT SA STATUT TEKST JEDNOLITY ZWZ Z DN. 21.06.2021