INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA ROK PODATKOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 R.