WSTĘPNE SZACUNKOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ MONNARI TRADE S.A. ZA GRUDZIEŃ 2019 R.