Relacje Inwestorskie

Pan Mirosław Misztal - Prezes Zarządu

          Pan Mirosław Misztal posiada wykształcenie średnie ze specjalnością technik samochodowy - w roku 1982 ukończył Technikum Samochodowe w Łodzi.

Pan Mirosław Misztal ukończył w roku 1985 kurs krawiecki i uzyskał uprawnienia mistrzowskie.

W roku 2008 Pan Mirosław Misztal ukończył Harvard Business School Publishing w zakresie zarządzania.

 

Pan Mirosław Misztal zdobywał wiedzę i doświadczenie zawodowe:

 • 1982 – 1990 – jak właściciel Firmy Konfekcyjnej z siedzibą w Tuszynie;
 • 1991 – 1996 – jako właściciel Restauracji „Lyon” w Łodzi;
 • 1996 – 1999 – jako współwłaściciel Restauracji „Lyon” s.c. z siedzibą w Łodzi;
 • 1992 – 2018 – jako właściciel PPHU „KANON” – szycie odzieży z siedzibą w Łodzi.

Pan Mirosław Misztal był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w następujących podmiotach:

 • 2000 – 2010 – Wiceprezes Zarządu Fair spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
 • 2004 – do obecnie – Prezes Zarządu „Inwinest” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2004 – do 2014 – Wiceprezes Zarządu „Faktory” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu PROWEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW Develop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu WW Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do 2010 – Prezes Zarządu MW Inwestycja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW INWESTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – 2013 – Prezes Zarządu MW INWESTOR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 do 2011 – Prezes Zarządu MW REAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2010 – Prezes Zarządu M33 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2014 – do obecnie – Prezes Zarządu „Faktory” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2014 - do obecnie Prezes Zarządu Modern Styles Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2014 - do obecnie Prezes Zarządu Modern Model Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2016 – do obecnie – Prezes Zarządu Faktory Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 • 2018 – do obecnie – Prezes Zarządu MS PETTICOAT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Pan Mirosław Misztal w latach pełnił następujące funkcje w Zarządzie „MONNARI TRADE” S.A.:
2000 – 2006 - Prezes Zarządu, od czerwca 2006 do marca 2010 roku – Wiceprezes Zarządu, od marca 2010 do chwili obecnej Prezes Zarządu „MONNARI TRADE” S.A.

Pan Mirosław Misztal pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A.

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.