Relacje Inwestorskie

Pan Mirosław Misztal - Prezes Zarządu

         

Pan Mirosław Misztal jest jednym z założycieli spółki. Posiada wykształcenie średnie ze specjalnością technik samochodowy.

W 1982 roku ukończył Technikum Samochodowe, natomiast w 1985 roku ukończył kurs krawiecki i uzyskał uprawnienia mistrzowskie.

W roku 2008 Pan Mirosław Misztal ukończył Harvard Business School Publishing w zakresie zarządzania.

 

Pan Mirosław Misztal zdobywał wiedzę i doświadczenie zawodowe:

 • 1982 – 1990 – jak właściciel Firmy Konfekcyjnej z siedzibą w Tuszynie;
 • 1991 – 1996 – jako właściciel Restauracji „Lyon” w Łodzi;
 • 1996 – 1999 – jako współwłaściciel Restauracji „Lyon” s.c. z siedzibą w Łodzi;
 • 1992 – do obecnie – jako właściciel PPHU „KANON” – szycie odzieży z siedzibą w Łodzi.

Pan Mirosław Misztal był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w następujących podmiotach:

 • 2000 – 2006 – Wiceprezes Zarządu Fair spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2004 – do obecnie – Prezes Zarządu „Inwinest” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2004 – do obecnie – Wiceprezes Zarządu „Faktory” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2006 – do obecnie – Prezes Zarządu PROWEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW Develop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu WW Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW INWESTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW INWESTOR 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2007 – do obecnie – Prezes Zarządu MW REAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • 2010 – Prezes Zarządu M33 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
 • w latach 2000 – 2006 – „MONNARI TRADE” S.A. – Prezes Zarządu; od czerwca 2006 roku - Wiceprezes Zarządu; od marca 2010 Prezes Zarządu.

aktualne notowania

21.10.2020, 16:40
Cena [PLN] 1.5000
Zmiana [PLN] -0,06
Zmiana [%] -3,85
Kurs otw. [PLN] 1,550
Kurs maks. [PLN] 1,550
Kurs min. [PLN] 1,480
Wolumen 437

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: +42 685-85-11
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości