Relacje Inwestorskie

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., które będą zgłoszone przez Pana Mirosława Misztala na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r.

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A., które będą zgłoszone przez Pana Mirosława Misztala na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r.

1.      Pan Jerzy Leszczyński,

2.      Pan Adam Majka.

Życiorysy wraz z uzasadnieniem kandydatury.

Ad.1 

Pan Jerzy Leszczyński posiada wykształcenie prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim; doktor habilitowany prawa.

Od 1984 roku jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś od 1990 roku wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Pelion SA w Łodzi (spółka publiczna) oraz BSP SA w Łodzi, a także członka rady nadzorczej Bussines Support Solution SA w Łodzi (spółka należąca do Pelion Healthcare Group).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan  Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Leszczyński nie spełnia warunków niezależności członka Rady Nadzorczej ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej pomoc prawną na rzecz Emitenta. 

Pan Jerzy Leszczyński zasiada w Radzie Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. od 2009 r. i pełni funkcję Przewodniczącego. W związku z upływem jego kadencji, na najbliższym Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu ponownie zgłoszę jego kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej. Wiedza i praktyka zawodowa oraz  pełne zaangażowanie Pana Jerzego Leszczyńskiego zapewniają możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Według mojej oceny, Pan Jerzy Leszczyński dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki, która była bardzo przydatna szczególnie w  okresie kryzysu, jaki przechodziła Spółka.

Pan Jerzy Leszczyński jest Członkiem kilku Rad Nadzorczych, w tym spółki giełdowej.  Pan Jerzy Leszczyński  dysponuje czasem, pozwalającym mu w sposób właściwy wypełniać obowiązki Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

Ad.2 

Pan Adam Majka ma wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi,a także  ukończył także szkolenia z zakresu prawa podatkowego w ramach pracy w Price Waterhouse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Pan Adam Majka zdobywał doświadczenie zawodowe:

·1996-1998 pracując w Price Waterhouse Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie w dziale doradztwa podatkowego,

·1998-2004 pracując w  Kancelarii Radców Prawnych dr J. Leszczyński, dr Z. Wojnicki Spółka jawna z siedzibą w Łodzi (jako aplikant radcowski i radca prawny),

·2000-2001 pełniąc funkcję likwidatora  Garment Sped Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

·od 2004 do dnia dzisiejszego prowadząc indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego,

· od 2009 do dnia dzisiejszego  pozostając członkiem Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

·Pan Adam Majka jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Majka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Majka nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej pomoc prawną na rzecz Emitenta.

Pan Adam Majka zasiada w Radzie Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. od 2009 r.  W związku z upływem jego kadencji, na najbliższym Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu ponownie zgłoszę jego kandydaturę. Mając na uwadze przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe uważam, że  Pan Adam Majka jest właściwym kandydatem  na  Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Pan Adam Majka  dał się poznać,  jako profesjonalny i zaangażowany Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Adam Majka  dysponuje czasem, pozwalającym mu w sposób właściwy wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.