Relacje Inwestorskie

Ryszard Zatorski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Zatorski ma wyższe wykształcenie. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: Ekonomika i organizacja przemysłu. Jest maklerem papierów wartościowych, legitymuje się licencją nr 25. (zobacz więcej)

Pan Ryszard Zatorski pracował kolejno:

 • w latach 1980-1982 - Narodowy Bank Polski III/O Łódź – starszy referent,
 • w latach 1983-1985 - Zakłady Mechaniczne „Jotes” Łódź - specjalista ds. ekonomicznych i cen,
 • w latach 1985-1987 - ZPiPPP „Polopren” Zgierz - specjalista ds. zatrudnienia i płac,
 • w latach 1987-1990 Firma prywatna,
 • w latach 1990- 1991– Towarzystwo Inwestycyjne „TISA” S.A. Łódź - organizacja obrotu akcjami Uniwersalu i BIG S.A. oraz obligacjami Skarbu Państwa,
 • w latach 1991-1993 – BIG Bank S.A. Łódź – Dyrektor Departamentu Gospodarki Pieniężnej, Kierownik Biura Maklerskiego,
 • w roku 1994 – Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. Warszawa – Ekspert ds. rynków kapitałowych,
 • w latach 1994-1995 – Dom Maklerski „Partner” S.A. Łódź – Makler papierów wartościowych, Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1995-1998 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. Łódź – Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej,
 • w latach 1999-2002 Bank Pekao S.A. (w wyniku połączenia PBG SA) – Dyrektor Regionalny ds. Sieci w Bydgoszczy, Dyrektor ds. Operacyjnych Makroregionu Łódź,
 • w latach 2002-2003 PPU UNI-FILM Sp. z o.o. Łódź – Dyrektor Zarządzający,
 • w latach 2003-2004 PKO BP S.A. – Doradca klienta korporacyjnego,
 • w latach 2005-2006 Kapital Sp. z o.o. Łódź – Dyrektor Departamentu Rozwoju MŚP,
 • w latach 2006-2009 BRE Bank S.A. Warszawa – Doradca -Departament Logistyki.
 • w latach 2010-2016 własna działalność gospodarcza pod firmą Usługi Finansowe Ryszard Zatorski
 • od 2011 roku MW Real Sp. z o. o. Łódź – Prezes Zarządu
 • od 2019 roku Arelan SA Łódź – Prezes Zarządu


Pan Ryszard Zatorski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych. W roku 1998 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BTUiR Heros S.A., w latach 1998-1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELPO S.A., w latach 1997-1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PBG Nieruchomości Sp. z o.o., w latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Tonsil S.A. oraz w latach 1998-2000 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A.

Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A..

Od 2015 Członek Założyciel PACFM (Polish Academy of Certification in Facility Management)

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.